Kiedy niezgodność powoduje konflikt serologiczny?

W kwestii przypomnienia Erytrocyty (krwinki czerwone) jako statki transportujące tlen mają około 400 członków załogi zwanych antygenami. Skład załogi u każdego człowieka jest nieco inny.

Kiedy mówimy o niezgodności między Tobą a Twoim partnerem?

O niezgodności serologicznej mówimy wtedy gdy na krwinkach jednego z Was występują antygeny (członkowie załogi), których brak u drugiej osoby. Obecność dowolnego antygenu na krwinkach czerwonych oznaczamy ”+”, brak antygenu „-„.

Najbardziej znana niezgodność dotyczy antygenu D. Jedno z Was jest Rh dodatnie (ma antygen D na swoich krwinkach) a drugie Rh ujemne (jego erytrocyty nie maja D).

Innym przykładem są różnice w grupach głównych, na przykład mama grupy A lub O, tata grupy B.

Nie każda niezgodność prowadzi do konfliktu.

Zagrożenie konfliktem serologicznym występuje wtedy, gdy na krwinkach mężczyzny są antygeny, których brak na erytrocytach kobiety. Innymi słowy facet ma coś, czego Ty nie masz.

W tabelkach poniżej na czerwono zaznaczyłam te niezgodności między rodzicami, które mogą prowadzić do konfliktu serologicznego.

Kiedy występuje konflikt serologiczny?

Konflikt serologiczny występuje w ciąży, między matką a dzieckiem. Podczas ciąży, krwinki płodu dostają się do krążenia matki. Jeśli dziecko ma na swoich krwinkach antygeny po ojcu, które nie występują u matki, organizm kobiety rozpoznaje je jako wrogie i wytwarza do nich przeciwciała. 

Poniżej dwie tabelki, w których przedstawiam wpływ grupy krwi rodziców na możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *